Marta Mikulecka

Sales & Marketing Manager
Representative FORMAT-LAMBDA

tel.: +372 (0)8155 1744
     +44 (0)7 92 07 56 235
     +46 (0)7 67 94 94 42
e-mail: m.mikulecka@format-lambda.pl

Dział rekrutacji
      +48 (0)22 624 30 88
      +48 (0)22 620 32 19


 ul. Zielna 39
PL 00-108 Warszawa

tel.: +48 (0)22 620 32 19
fax: +48 (0)22 654 88 87
e-mail: format@sm.pl
Alte Schmelze 4
D 65201 Wiesbaden

tel.: +49 (0)611 182 86 0
fax: +49 (0)611 27 179
e-mail: format@format-lambda.de
ul. Morgowa 9
PL 91-223 Ł?dź

tel.: +48 (0)42 652 05 61
fax: +48 (0)42 652 95 21
e-mail: lambda@lodz.home.pl

 

 

 

 

 


1
Copyright notice
The collection of all content on the website, as well as most of the individual content of the website are copyright of “FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe” Sp. z o.o., 00-108 Warsaw, Poland.
2